Vårt ankare har lämnat oss

Ända sedan stiftelsen startade 1992, har Olle varit en engagerad och drivande kraft i vår verksamhet. Det är ingen överdrift att säga att han varit Cancerstiftelsens ansikte utåt. Hans varma personlighet och kunskaper på det ekonomiska området, har starkt bidragit till vår positiva utveckling.
– I vår första infomationsfolder stod det som rubrik ”Det var som en iskall hand grep tag om hjärtat”. Precis så kände jag när jag nåddes av Olles dödsbud två dagar före Julafton. Jag vet att alla i styrelsen känner en stor sorg och saknad efter den underbart omtänksamma människan och kunniga kollegan Olle, säger Cancerstiftelsens nuvarande ordförande Kurt Johansson.
– Jag vågar påstå att vårt ”ankare” Olle Svensson betytt mer för stiftelsens framgångar än någon av oss andra i styrelsen. Inspirationen hämtade han säkert hos vår grundare Ulla-Britt Hansson, som hade Olle som chef under en lång tid.


Olle Svensson

Så här skriver Cancerstiftelsens tidigare ordförande Bernt Gröön till minne av Nils-Olof Svensson

Måndagen den 22 december avled förre bankdirektören Nils-Olof Svensson efter en tids sjukdom. Han blev 73 år.
Nils-Olof föddes i Rockneby utanför Kalmar och i Kalmar fullföljde han sina studier. Därefter inleddes bankbanan i Kalmar och på Öland. Den verksamheten blev han sedan trogen hela sitt yrkesverksamma liv. Via Emmaboda, då på Handelsbanken, kom Olle, som han helst ville kallas, till Kronobergs Läns Sparbank 1966. Där blev han chef för Växjöområdet och snabbt uppskattad för sin duglighet och sitt kundvänliga sätt. Otaliga är de personer och företag, som Olle stöttat genom sitt positiva synsätt. Genom sin medverkan i bankens kreditdelegation hade han ett avgörande inflytande på utvecklingen i Växjöområdet under 70- och 80-talen. Han var positiv i sin bedömning av lånefrågor, vilket ibland kunde skapa honom problem, när människor inte motsvarade hans förtroende. Men i slutfasen visade sig hans synpunkter leda till ett gott resultat. Där hade han god nytta av sin personkännedom och sin känsla för objekts bärighet. I sin roll även som personalansvarig i Växjö var han fullkomligt avgudad. Alla älskade honom . En självklar företeelse med tanke på hans intresse för människor och den omtanke han alltid visade. En sann humanist.
Olle var engagerad i flera föreningar bland andra Lions och Linnéateatern. Men kanske allra mest för honom betydde arbetet i Cancerstiftelsen. När Ulla-Britt Hansson på banken för tio-talet år sedan drabbades av cancer startade hon stiftelsen, som sedan blev så framgångsrik. Olle blev en självskriven ledamot i styrelsen. Han upprätthöll befattningen som kassaförvaltare och verkställande tjänsteman i ca 10 år. Otaliga är de tackbrev till donatorer och gåvogivare som passerat genom Olles händer. Tyvärr gick det ibland ut över besöken i fritidshuset på västkusten. Med den pliktkänsla som var Olles, var det självklart att ingen skulle behöva vänta på bekräftelse på skänkta gåvor, även om det var högsommar och semestertid. Också när det gällde placering av stiftelsens medel var han självklart en stor tillgång med sin bankerfarenhet. Hans insats har varit av avgörande betydelse för stiftelsens utveckling.
En hedersman har gått ur tiden. Hans bankkunnande parat med stor människokännedom och humor har varit en stor tillgång i vårt mångåriga samarbete. Tack Olle för många underbara år tillsammans. Livet blir nu mycket fattigare.
Våra tankar går givetvis till Inga-Lill, hans efterlämnade maka, och barnen Kerstin och Lars. En ringa tröst kan möjligen vara att Olle efterlämnar ett ljust minne, omtyckt av alla.

Bernt Gröön

Tillbaka till Arkiv 2003