Kerstin Sundh tar över efter Olle

Från och med senaste årsskiftet är Kerstin Sundh adjungerad till Cancerstiftelsens styrelse som verkställande ledamot. Hon kommer efterhand att sköta flera av de uppgifter som låg på avlidne Olle Svensson.
Kerstin har hela 34 års erfarenhet av familjejuridik och ekonomisk rådgivning på FöreningsSparbanken, som hon lämnade förra året. Det är med andra ord ett gediget kunnande som nu kommer oss till del.
Kerstin har också jobbat tillsammans med stiftelsens grundare, Ulla-Britt Hansson, under flera år och hon har haft Olle som chef.
Vi hälsar henne varmt välkommen till oss.

Tillbaka till Arkiv 2004