Arkiv 2006

December

Tack Målerås Glasbruk och Carolina Klüft!

Glasauktion i Målerås till förmån för Cancerstiftelsen.

Oktober

Ny ordförande och ny styrelsemedlem.

Till minne av vår ordförande Kurt Johansson.

Maj

Cancerstiftelsen bjuder in till informationsmöte i Växlö, "Hur kan vi
hejda lungcancern? ".

Mars

Kungsmadsskolan ska bli rökfri och Cancerstiftelsen stöttar med
25 000 kronor.

Februari

Vår ordförande kommenterar TV-programmet "Uppdrag granskning":s kritik mot begravningsbyråernas hantering av gåvor.