TV-programmet "Uppdrag granskning" har vid något tillfälle gjort reportage om några begravningsbyråers hantering av gåvor till olika fonder. Det framställdes som att inte alla pengar kom fram eller att det tog lång tid och att en del byråer hade brister i redovisningen av bidragen. Cancerfonden (inte Cancerstiftelsen i Kronobergs län) fick också kritik för dålig kontroll över bidrag från begravningsbyråerna, framför allt över vilka belopp det handlar om.
– Hur det förhåller sig rent sakligt i skildringen i programmet, kan vi i Cancerstiftelsen i Kronobergs län inte ha någon uppfattning om, säger ordförande Kurt Johansson i en kommentar.
– Det låter mer som ett storstadsfenomen och jag vill bestämt slå fast att vi har fullt förtroende för bergravningsbyråerna här i vårt län.
– Vi har under vår hittills 10-åriga verksamhet inte haft något att erinra mot deras bidragshantering och för egen del vet vi exakt hur mycket pengar som kommer in till oss den vägen, påpekar Kurt.
– För en lokal stiftelse som vår är begravningsbyråerna viktiga "ambassadörer" och vårt samarbete bygger på en ömsesidig tillit. Vill du ändå ge ditt bidrag direkt till oss använder du vårt bankgiro.

Tillbaka till Arkiv 2006