I efterhand har det visat sig att sig att Cancerstiftelsens första konstituerande styrelsemöte hölls redan i november 1992, vilket
i fortsättningen räknas som startår.

Tillbaka till Arkiv 2003