Debatt om den lokala cancervården – Lennart Ekdal kräver svar av våra politiker

Tisdagen den 28 augusti kl 19.00 är du välkommen till Katedralskolans aula i Växjö. Där kommer våra ansvariga politiker att ge sin bild av hur den lokala cancervården ska se ut framöver. Viktiga besked inför valet. Lennart Ekdal leder kvällen, journalist och programledare i TV.

Under utfrågningen kommer en hel rad intressanta frågor att tas upp. Några exempel:

•  Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson beskriver hur det ser ut idag, vad är bra vad är dåligt.

•  Dags för ett Hospice för bättre vård i livets slutskede. Tidigare utlovade platser har inte förverkligats.

•  Bättre vård för spridd cancer med ett ”lokalt cancercentrum” på lasarettet i Växjö.

•  Hur viktig är det att bedriva forskning här i länet och hur kan regionen stimulera det?

•  Enligt WHO kan 30% av all cancer förebyggas genom ändrade vanor/livsstil, vad gör Region Kronoberg?

•  Läkemedelskostnaderna, kan en patient nekas en behandling på grund av dyra läkemedel?

•  Bemanningsproblem, hur ser det ut och hur löser regionen det?

På plats finns också några patientföreningarna Blodsjukas förening, Bröstcancerföreningen Kronoberg, ILCO Kronoberg och ProLiv Kronoberg. De får också möjlighet att ”grilla” partiernas representanter.

Samtliga partier medverkar med en person som är väl insatt i Regionens verksamhet, här är namnen:
Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve Filipsson (L), Anna Fransson (S), Eva Johansson (KD), Mikael Johansson (M), Melena Jönsson (SD), Eva-Britt Svensson (V) och Michael Öberg (MP).

Från Cancerstiftelsen i Kronobergs län medverkar ordförande Bengt Martinsson och vice ordförande Göran Carlstedt.

Du som läser det här har också möjlighet att få svar på något du undrar över. Hör av dig med din fråga på post@cancerstiftelsen-kronoberg.se eller ring oss på 0470-188 89.

Nu hoppas vi på en intressant kväll och en fullsatt aula. Välkommen!