Chefen för Onkologen ny i styrelsen

Överläkare Thomas Edekling är till vardags chef för Onkologen på Växjö Lasarett. Numera är han också ledamot av styrelsen i vår Cancerstiftelse.
Han efterträder Lars Bergljung som avgick för en tid sedan.
– Jag är övertygad om att Thomas har mycket att tillföra styrelsearbetet och stiftelsens verksamhet. Han är varmt välkommen. Det är också på sin plats att tacka Lars för hans fina insats genom åren, säger Kurt Johansson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Tillbaka till Arkiv 2004