Stipendiaterna 2015, Marie-Louise Möllerberg och Ulrik Narbe tillsammans med vår ordförande Bengt Martinsson.

Söndagen den 29 oktober överlämnar vi 150 000 kr till vår nye stipendiat vid en ceremoni med underhållning i Växjö Domkyrka kl 17.00.
Är det du?

För nionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett forskningsanslag till den som genom sin forskning utvecklar cancervården, i första hand i vårt län. Tolv personer har fått stipendiet genom åren, vilka kan du se längre ner.

Nu ser vi fram mot att vår trettonde stipendiat får ta emot 150 000 kronor vid en ceremoni i Växjö domkyrka i slutet av oktober.

Vi ser gärna att din forskning har en koppling till Kronobergs län, helst att forskningen bedrivs här eller att du har dina rötter här och att din forskning kommer våra länsbor till nytta och glädje.

– Vi vill stimulera den lokala forskningen som är viktig på flera sätt. Givetvis för att resultaten förhoppningsvis leder till en ännu bättre cancervård för våra patienter, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
– Men lokala forskningsprojekt är också betydelsefulla av andra skäl. De gör att Region Kronoberg blir en attraktivare arbetsplats för duktiga personer med ambitioner inom cancerområdet, menar Bengt.

Så här söker du: Berätta om ditt forskningsprojekt i en ansökan som också innehåller en ekonomisk beräkning. Skriv var du jobbar och forskar, bifoga ditt CV.

Senast den 18 september 2017 vill vi ha din ansökan till:

Styrelsen, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Box 443, 351 06 Växjö.
Eller e-posta, adressen hittar du i menyraden till vänster under ”Kontakt”.

Stipendiet har tidigare tagits emot av Anna Sandgren, palliativ vård, Inger Edvardsson, hindra ungdomar att börja röka, Fredrik Liedberg, metod som säkrare ser om postatacancer spridit sig och delat mellan Martha Olsson och Lars Norberg, förfinad guldstiftsteknik vid prostatacancer respektive förbättrad lungcancerbehandling. Sven-Erik Olofsson, bättre anpassad behandling vid testikelcancer, och Henrik Kjölhede, skräddarsydd behandling av prostatacancer. Kristina Lagerstedt, akupunktur mot biverkningar vid behandling av tjock-/ändtarmscancer. Joakim Örtegren, säkrare diagnos med ”end-fire”-teknik i prostatakörteln. Carina Danemalm Jägervall, sexologiska förändringar utöver potens efter behandling av prostatacancer. Marie-Louise Möllerberg om att minska lidandet i den cancerdrabbade familjens situation. Ulrik Narbe, efterbehandling av hormonkänslig bröstcancer som minskar biverkningar och ökar efterlevnaden. 
Här finns en utförligare beskrivning av Stipendiaterna.

Vi väntar nu med spänning på hur din ansökan kan utveckla den lokala cancervården i en positiv riktning. Välkommen!