Ibland betyder en pysselbok allt för ett barn när cancer är närvarande

En sak har vi som arbetar med att utveckla cancervården inom ramen för Cancerstiftelsen i Kronobergs län, fått lära oss; det är inte bara de stora och kostsamma insatserna som betyder något, ibland kan en enkel pysselbok betyda allt. På senare tid har vi beviljat bidrag riktat mot barn och ungdom på närmare 100 000 kronor.

Det är många barn och ungdomar som lever med cancer varje dag, en del är själv drabbade, andra har någon i familjen som fått sjukdomen och följer med till läkarbesöket eller behandlingen.

Här följer några exempel på hjälpmedel och annat som vi bidragit med efter förfrågningar från vårdpersonal på vårdcentraler och lasarett:

• Dockhus till lekterapierna i Växjö och Ljungby

• 30 ryggsäckar med leksaker till ett 15-tal vårdavdelningar

• Pysselbok

• Adjö, herr Muffin (klassisk barnbok om ett marsvin som blir sjuk och dör)

• Vad ska jag tänka på? (bok skriven av en förälder som blivit ensam med sina barn)

• I taket lyser stjärnorna (bok för tonåringar, en ung tjej som har en cancersjuk mamma)

• ”Leksaker” för äldre barn, som TV-spel o liknande

• Min Minnesbok (rita/skriva-bok för att bearbeta sorg, stor framgång enl kuratorer)

• Utbildningsdag för kommunernas och region kronobergs vårdpersonal, del om barn

   och ungdomars upplevelser och behov i cancerfamiljer.

• Vårdpersonal deltagare vid konferens om tobaksfri framtid

• Vårdpersonal deltagare vid konferens om barn som anhöriga

• Vårdpersonal, avancerad palliativ vård, närstående barn

Till den här listan kan vi lägga det forskningsstipendium på 150 000 kronor som vi tilldelade Marie-Louise Möllerberg i oktober 2015. Marie-Louise ska nämligen forska om hur familjen och familjemedlemmarna påverkas när någon drabbas av cancer.

Ibland får vi frågan vad vi gör för barnen och som du ser är det en hel del. Men vi ger oss inte med det och med din hjälp kan vi göra mera.

Börja med att anmäla dig till Månadsgåvan, en tjuga i månaden har de flesta av oss råd att avvara för en god sak. Läs mer i menyn under "Månadsgåvan".

Per Weber och Lena Myrskog är glada för att det finns sysselsättning som kan hjälpa till att skingra tankarna en stund, för de barn som upplever cancer.