I efterhand har det visat sig att sig att Cancerstiftelsens första konstituerande styrelsemöte hölls redan i november 1992, vilket
i fortsättningen räknas som startår.

I år firar vi 10-årsjubiléum med
specialevenemang till hösten

För tio år sedan grundade Ulla-Britt Hansson Cancerstiftelsen i Kronobergs län. Med entusiasm och aldrig sinande energi, trots att hon själv drabbats av cancer, lyckades hon starta en verksamhet som genom åren fått en allt större betydelse för cancersjuka, anhöriga och vården i vårt län.

Vårt jubiléum kommer att uppmärksammas på flera sätt under året och vi planerar för en höjdpunkt under hösten med ett större publikt evenemang.

Bland aktiviteterna kan vi också nämna att vi i ett brev till församlingarna i länet bett om stöd vid någon av de fria kollektsöndagarna.

Vi ligger dessutom i startgroparna för att presentera ett helt nytt stipendium av stor dignitet som årligen tilldelas någon som gör avgörande framsteg inom cancerforskningen. Personen eller forskningen ska ha en stark koppling till Kronobergs län.

Tillbaka till Arkiv 2003