Kostnaderna vi har ska ge ännu mer pengar
till en bättre cancervård i länet

Jag vill gärna ge en fullständigare bild än de hopklippta svaren som radioinslaget innehöll när det gäller våra kostnader i förhållande till de pengar vi delar ut. Vi följer helt och hållet de stadgar som Ulla-Britt Hansson skrev när hon startade stiftelsen och syftet med vår verksamhet är att förbättra cancervården i vårt län.

Det är viktigt att veta att vi delar ut varenda krona som vi får dela ut enligt stadgarna. Det taket bestäms av vilken avkastning vi har fått på kapitalet, alltså den förräntning vi får på alla insamlade medel i form av arv, gåvor och minnesgåvor. Genom åren har vi kunnat betala ut mer än tre miljoner kronor till en rad förbättrande åtgärder.

För att kunna bidra med ännu mer pengar i framtiden finns det bara en väg att gå – att bygga på vårt kapital ännu mer. Alltså att samla in mer och mer pengar. Ju större vårt kapital blir, desto mer pengar kan vi bidra med. Plus att vi ska se till att få så bra avkastning som möjligt utan att ta några risker.

Om vi ska lyckas med detta måste vi vara aktiva. Vi måste se till att ha en bra administration med hög tillgänglighet, därför har vi “öppet” varje vardag via telefon för bidrags- och minnesbrevshantering. Vi måste visa att vi finns som ett alternativ bland alla galor och i tidningar, därför annonserar vi i lokalpress och därför informerar vi på den här hemsidan.
Vi berättar om verksamheten i en broschyr och vi skickar vackra minnesbrev vid minnesgåvor i samband med begravningar. Vi har placerat ut skyltmaterial på lasaretten i Växjö och Ljungby och vi arrangerar ibland egna insamlingsaktiviteter mm.

Allt detta kostar pengar men vi betraktar det som “goda” kostnader som på sikt ska generera mycket mer pengar till cancervården till nytta för alla som drabbas i vårt län. Och vi har full kontroll över våra kostnader. Det kan i sammanhanget var bra att veta att styrelseledamöterna inte har något arvode. Notera också att våra kostnader innehåller moms, den får vi inte kvitta eftersom vi är en stiftelse.

Men det är klart, för en liten organisation som vår, slår ju kostnaderna hårdare. Vi får ju betala lika mycket för vår information och marknadsföring som de större fonderna och stiftelserna, vi får inga rabatter för att vi är små. Ställer man då detta i relation till det vi delar ut, ja, då ser det sämre ut för oss. Men det är inte riktigt rättvist att jämföra på det sättet, tycker vi. I början är vi alla små, det handlar om att bygga på sikt.

En vanligare och mer relevant jämförelse i de här sammanhangen brukar vara att ställa administrativa kostnader i relation till summan av insamlade medel och avkastningen. Vid en sådan bedömning är våra kostnader förhållandevis låga och vi ligger bra till med den kännedom vi har.

En sak är i alla fall helt säker. Om vi lyckas med våra ambitioner så kommer både de här jämförelserna att se bättre ut och framför allt möjligheterna för drabbade att få en effektivare cancervård att bli större, tack vare ökningen av insamlade pengar och därmed Cancerstiftelsens allt större kapital.

Ett axplock bland vårt stöd under 2008: bidrag till sjukvårdspersonal för deltagande i olika vidareutbildningar, t.ex. i palliativ cancervård, platt-TV-apparater till olika avdelningar på lasarettet i Växjö och Ipod med högtalare till strålbehandlingen, bidragit till inköp av ultraljudsapparat för inläggning av picclinekateter och laparoskopisk gammagrob för sentinel node-diagnostik vid prostatacancer, informationsträffar om bröst- och prostatacancer i Lammhult och Tingsryd.
Sedan en tid tillbaka delar vi ut ett stipendium vartannat år på 100 000 kronor och dessutom genomför vi kursen "Lära sig leva med cancer" nästan årligen.

Har du några frågor kring stiftelsen är du givetvis välkommen att kontakta mig direkt på telefon 0734-368 568 eller hem 0470-30782.
Vill du ha vår senaste Verksamhetsberättelse kan du beställa den på telefon 0470-188 89 eller via post@cancerstiftelsen–kronoberg.se så skickar vi den i ett brev till dig, glöm inte ange din postadress.

Bengt Martinsson
Ordförande Cancerstiftelsen i Kronobergs län

Tillbaka till Arkiv 2009