"Lära sig leva med cancer" för drabbade och anhöriga som vill veta mer om en ny livssituation

Att drabbas av cancer är en omtumlande förändring i livet, för dig själv och för dina anhöriga. Cancerstiftelsen erbjuder nu en möjlighet för er att lära mer om sjukdomen och den nya tillvaron.

"Lära sig leva med cancer" är ett stöd- och informationsprogram som genomförs under åtta kvällsmöten under ledning av sjuksköterskor, läkare, kurator, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och andra.

Meningen är att du ska få information, få svar dina frågor och funderingar och att du kan utbyta erfarenheter och tankar med personer som befinner sig i samma situation, både som patient och anhörig.

Lär mer om allt detta

Innehållet är omfattande och givande:
• Människokroppen och cancersjukdom
• Diagnos och behandling av cancer
• Aktuell cancerforskning
• Kost och näring
• Hälsoprogram och biverkningar vid behandling
• Att tala om cancer
• Anpassning till förändring
• Avspänningsövningar
• Rollen som anhörig eller närstående
• Samhällets stöd och resurser
• Färg- och formövningar
• Naturmedel och alternativa behandlingsmetoder

Datum, tider och plats

Start onsdagen den 31 januari kl 18-20.
Sedan sju tisdagar i rad, samma tid: 6, 13, 20 och 27 febr, 6, 13, 20 och 27 mars.
Vi håller till i Bibliotekets konferenslokal på lasarettet i Växjö med ingång från huvudentrén.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig i god tid och meddela om du tar med dig någon. Antingen på telefon 0470-188 89 eller via e-post: post@cancerstiftelsen-kronoberg.se

Varmt välkommen!

Tillbaka till Arkiv 2007