Nu är det hög tid att anmäla sig till "Lära sig leva med cancer" som startar måndagen den 12 januari

Kursen "Lära sig leva med cancer" är en fin möjlighet för dig som drabbats av cancer att tillsammans med någon anhörig eller närstående, lära er mer om sjukdomen och hur livet förändras. Kursen är kostnadsfri.

Under åtta måndagar i rad tas olika teman upp under professionell ledning av några av länets experter på området. Det handlar om sjukdomen, utvärdering, behandlingar, samhällets resurser, avspänning, anpassning till en ny livssituation, rollen som anhörig eller närstående, naturmedel och alternativa metoder, att tala om cancer, tankar och erfarenheter, stöd och hur och var du kan söka mer information.

Av praktiska skäl är antalet deltagande begränsat så först till kvarn gäller. Varje måndagskväll börjar vi kl. 17.30 och slutar kl. 19.30. Platsen är Södra Järnvägsgatan 1 i Växjö, snett emot Emigrantinstitutet.

Din och din anhöriges/närståendes anmälan vill vi ha så fort som möjligt men senast den 29 december. Antingen på telefon
0470-188 89 eller e-post:post@cancerstiftelsen-kronoberg.se
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer.

Välkommen!

Tillbaka till Arkiv 2009