Bengt Martinsson tar över som
Ordförande i Cancerstiftelsen
i Kronobergs län

Styrelsen i Cancerstiftelsen i Kronobergs län har utsett Bengt Martinsson till ordförande efter Kurt Johansson, som för en tid sedan avled i cancer. Bengt har varit ledamot sedan 2001 och har sin bakgrund i försäkringsbranchen men har de senaste åren jobbat med marknadsfrågor inom privatsjukvården. Bengt har också erfarenhet från en rad styrelseuppdrag och dessutom en bred förankring inom föreningslivet. En lekman precis som grundaren Ulla-Britt Hansson föreskrivit ordförandeposten i stadgarna för vår stiftelse.

Göran Palmquist ny i styrelsen

Göran Palmquist har blivit invald som ny ledamot. Göran har sedan några år tillbaka varit engagerad i vår kommunikation och marknadsföring och hanteringen av gåvor och minnesblad.
Ulla-Britt Hansson och Göran lärde känna varandra som arbetskamrater på Sparbanken under en följd av år.

Tillbaka till Arkiv 2006