Vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium ska göra det möjligt

Sedan 2002 har vi bidragit med pengar till en rad forskningsprojekt genom anslag och vårt Forskningsstipendium.

Vi gör det för att främja forskning och utveckling som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i länet.

Här kan du läsa om våra stipendiater.