Vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium 2020 på 150 000 kronor ska göra det möjligt

Sedan 2002 har vi bidragit med pengar till en rad forskningsprojekt genom anslag och vårt Forskningsstipendium.

Vi gör det för att främja forskning och utveckling som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i Kronobergs län. En koppling till vårt län är ett plus, men inget krav.
Det viktiga är att resultatet kommer till gagn och nytta för kronobergarna.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Här kan du söka vårt Forsknings-/Utvecklingsstipendium.

Våra tidigare stipendiater och deras forskning.