Placeringspolicy

När någon lämnar ett bidrag eller en gåva till Cancerstiftelsen i Kronobergs län innebär det samtidigt att vi fått ett förtroende att använda pengarna på ett förnuftigt och klokt sätt för att förbättra cancervården i länet enligt grundaren Ulla-Britt Hanssons intentioner i stadgarna.

Det ställer stora krav på vår verksamhet och på det sätt vi förvaltar pengarna. Avkastningen på kapitalet kan vi använda för olika insatser men vi måste hela tiden väga en rimlig avkastning mot de risker som finns i olika placeringar. Vi kan aldrig riskera bidragsgivarnas medel.

Vår verksamhet ska också tåla en granskning ur andra aspekter. Etik och moral ska prägla vårt arbete och därmed ska även vårt sätt att förvalta pengarna kännetecknas av detta.

Vid vårt sammanträde den 26 mars 2008 beslutade vi därför om en Placeringspolicy för Cancerstiftelsen i Kronobergs län. Policyn kan löpande revideras och ska fastställas varje år vid årsmötet. Så här ser den ut:Tillbaka till Arkiv 2008