Cancerstiftelsen har beslutat att inte använda Plusgirokontot längre av kostnadsskäl

Från och med den 1 januari 2014 går det inte längre att betala in pengar på Cancerstiftelsen i Kronobergs läns plusgirokonto 640 10 79-6. Styrelsen har tagit beslutet för att hanteringen är för dyr.

– Användningen av Plusgiro har minskat år för år och allt fler betalningar sker numera över Bankgiro istället, förklarar Kerstin Sundh, som är ekonomiansvarig på Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

– För att tillhandahålla Plusgiro har vi en del kostnader och i takt med att användningen minskar blir varje transaktion dyrbar för oss. Pengar som vi istället kan använda till förbättringar i cancervården i länet, menar Kerstin Sundh.

I fortsättningen är det alltså endast Bankgiro 5397-9613 som gäller för inbetalning av gåvor och bidrag till Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Tillbaka till Arkiv 2013