Rådgivningsteamet kommer till Växjö och Ljungby för att berätta om den vård de ger i hemmet den sista tiden i livet

– Kommer jag att lida, är nog den vanligaste frågan jag får, berättar Nils Svensson, läkare i Rådgivningsteamet i Kronobergs län. En grupp som erbjuder kvalificerad vård för patienter som väljer att bo kvar i hemmet den sista tiden i livet, istället för att ligga på lasarett.
– Det är människor som är obotligt sjuka med kort tid kvar att leva och som har symtom som kräver lite extra åtgärder, förklarar Nils Svensson.

Rådgivningsteamet kommer till Växjö, IOGT-salen vid Vattentorget tisdagen den 20 april kl 19 och till Ljungby lasarett, Galaxen, tisdagen den 27 april kl 19 för att informera allmänt om sin viktiga verksamhet i vardagen och den betydelsefulla roll de har i många svårt sjuka människors liv.

Det är Cancerstiftelsen i Kronobergs län som arrangerar och det faller sig ganska naturligt eftersom 90-95 procent av Rådgivningsteamets patienter är drabbade av cancer.

– I dagsläget sköter vi närmare 60 patienter i deras hem eftersom det är deras önskan. Under ett år handlar det om mellan 250 och 300 personer, ofta något yngre med familj, säger Nils. Vi är en del av Onkologen men det här jobbet sker i mycket nära samarbete med övriga avdelningar, distriktsläkare, distriktsköterskor och hemtjänstens personal. Det skulle inte fungera annars, menar Nils.

– Det är sällan jag är på mitt kontor, jag lägger nog 70 procent av min tid på hembesöken och resorna till och från. Närvaron och möjligheten att få ”prata av sig” är viktig för våra patienter, fördelningen vid besöken är nog en tredjedel av tiden till det kroppsliga och två tredjedelar till att samtala.

I Rådgivningsteamet finns två läkare, sex sköterskor och en kurator, samtliga på deltid. Alla med den speciella kunskap och erfarenhet som kan behövas i det dagliga arbetet. De vanligaste insatserna i hemmen är dropp, blodtransfusioner och smärtlindring.

– I dagarna firar vi 10-årsjubiléum och jag har en stark känsla av att vår verksamhet kommer att efterfrågas allt mer. Det finns mycket som talar för att fler och fler som befinner sig i den här situationen vill vårdas hemma framöver, avslutar Nils Svensson.

Nils Svensson, läkare i Rådgivningsteamet.

Tillbaka till Arkiv 2010