Ny genanalys för träffsäkrare behandling
en av nyheterna när Cancerstiftelsen besökte Ljungby och Lessebo

Sex procent av alla män som dör gör det av prostatacancer men färre än tre procent av kvinnorna dör av bröstcancer. Det är ett par av den outsinliga mängd fakta som Fredrik Liedberg och Thomas Edekling matade de nyfikna åhörarna med i Ljungby och Lessebo, ett 40-tal på respektive ort. Det var många svar som gavs på funderingar och frågor.

Det var Urolog Fredrik Liedberg som inledde med att berätta att i Kronobergs län fick 370 män beskedet i fjol att de har prostatacancer, vilket är 3 gånger fler än för några år sedan.
Förklaringen är PSA-proven menar han.

I USA var man tidigt ute med PSA-proven och tack vare det har dödligheten minskat med 30% trots att sjukdomen upptäcks hos fler. Detta för att behandling kan sättas in i ett tidigare skede.

Är du 70 år eller äldre finns det ingen anledning att ta PSA-prov om du inte har några symtom. Det är snarare en risk för bieffekter att påbörja en behandling då enligt Fredrik.

På en fråga svarade Fredrik att visst kan livsstil var en orsak men det är svårt att påvisa, det är nog viktigare att ha rätt föräldrar och menade ärftlighetsaspekten. På en annan fråga betonade Fredrik betydelsen av robot för kirurgisk behandling i länet, en stor investering men som kan räknas hem redan på två år. Fördelarna för patienten är flera.


Ny metod ska ge effektivare behandling av bröstcancerdrabbade

Efter fruktpausen fortsatte Onkolog Thomas Edekling skingra tveksamheter kring kvinnornas cancersjukdom nummer ett, bröstcancer. Han berättade att vården i länet är på topp vid jämförelser med landet i övrigt. Statistiken säger att vi 2006 konstaterade 107 cancerfall plus ca 15 förstadier.

Thomas berättade om fördelarna med screening, dvs att alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds regelbunden mammografiundersökning. Det är uppskattat och hela 80 procent av alla som kallas kommer. Drygt hälften av alla upptäckta bröstcancrar om året, fångas in via undersökningen.

Den stora nyheten är att med start i september i år kommer en ny metod att testas för att kunna sätta in rätt sorts behandling med större säkerhet. En liten bit, 5 mm, av tumören fryses ner och skickas iväg för att analyseras mot en provkarta på 70 olika gener. Inom två veckor kommer ett svar som med stor sannolikhet talar om vilken behandling som får bäst effekt för just den patienten. Försöket utvärderas genom uppföljning av 1000 fall där metoden använts. En utveckling som Thomas hoppas mycket på.

Fredrik Liedberg beskriver ett kirurgiskt ingrepp.

Thomas Edekling gör tummen upp för den nya gen-analysen för effektivare behandling.

Tillbaka till Arkiv 2009