Höga avgifter för oss dämpar glädjen över möjligheten
att ta emot gåvor med skattereduktion för givaren

Det rådde viss tveksamhet om förslaget skulle gå igenom i Riksdagen men nu är det klart. Du får en skattereduktion om du skänker pengar till de organisationer som efter ansökan blir godkända. Men det handlar om högst 1 500 kronor i reduktion och för vår stiftelse blir det dyrbart. Ansökningsavgift om 10 000 kronor och sen 7 000 kronor om året. Plus en hel del administration.

Moroten för dig som givare är att du får en 25-procentig skattereduktion på det du skänkt under året. Minsta gåvobelopp som räknas är 200 kr och du måste sammanlagt ha skänkt mellan 2 000 till 6 000 kronor. Skattereduktionen blir alltså 500 -1 500 kronor. Förväntningarna låg kanske något högre än så.

Ett perfekt upplägg för dig som skänker pengar genom vår MånadsGåva, förutsatt att du bestämt dig för minst 200 kronor i månaden.

Som mottagare måste föreningen, organisationen eller stiftelsen, uppfylla flera olika krav som ställs, det är bra. Det är bara två ändamål som är godkända. Antingen bedriver man hjälpverksamhet bland behövande i form av ekonomiskt stöd. Eller främjar man vetenskaplig forskning genom exempelvis forskningsstipendier.

I Cancerstiftelsen i Kronobergs län överväger hur vi ska göra. Visst vill vi också att våra givare ska ha möjlighet till skattereduktionen men samtidigt känns det väldigt orättvist att vi, som en liten lokal stiftelse, ska belastas med lika höga avgifter som de riktigt stora drakarna som på riksnivå omsätter flera hundra miljoner kronor om året.

För det kan väl inte vara så att krafterna bakom det här beslutet medvetet försöker styra gåvopengarna till de stora, genom att prisa ut de små?

Tillbaka till Arkiv 2012