Är du vår nye stipendiat i höst  och mottagare av 150 000 kronor?

För femte gången delar vi i höst ut vårt forskningsanslag till någon som tack vare sin forskning för utvecklingen framåt inom cancerområdet. Söndagen den 30 oktober kan det vara du som tar emot checken på 150 000 kronor vid vår underhållande ceremoni i Växjö Domkyrka.

Stiftelsens Forskningsstipendium är höjt till 150 000 kronor eftersom vi vill stimulera den här viktiga verksamheten ännu mer. Prioriteringen är annars samma som förut, vi ser gärna att forskningen har en koppling till Kronobergs län på något sätt. Du kanske har dina rötter här eller att din forskning bedrivs i länet eller kommer våra länsbor till nytta och glädje.

Vi vill ha din ansökan senast den 3 oktober 2011. I den beskriver du ditt forskningsprojekt och visar en ekonomisk beräkning. Berätta var du jobbar och forskar och skicka med ditt CV.

Skicka till Styrelsen, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Box 443, 351 06 Växjö. Eller e-posta till post@cancerstiftelsen-kronoberg.se

Stipendiet har tidigare tagits emot av Anna Sandgren, palliativ vård, Inger Edvardsson, hindra ungdomar att börja röka, Fredrik Liedberg, metod som säkrare ser om postatacancer spridit sig och senast delat mellan Martha Olsson och Lars Norberg, förfinad guldstiftsteknik vid prostatacancer respektive förbättrad lungcancerbehandling.

Tillbaka till Arkiv 2011