Nu söker vi med ljus och lykta efter en ny stipendiat som får
150 000 kr för sin cancerforskning med lokal anknytning

Nu kan vi kalla det en tradition när vi för sjätte gången delar ut Cancerstiftelsen i Kronobergs läns forskningsanslag till någon som tack vare sin forskning för utvecklingen framåt inom cancerområdet. Söndagen den 20 oktober kan det vara du som tar emot checken på 150 000 kronor vid en ceremoni med underhållning i Växjö Domkyrka.

Cancerstiftelsen i Kronobergs läns Forskningsstipendium är höjt till 150 000 kronor eftersom vi är måna om att i än högre grad stimulera den lokala forskningen. Prioriteringen är precis som tidigare om åren, du eller forskningen ska ha en koppling till Kronobergs län. Du kanske har dina rötter här eller att din forskning bedrivs i länet eller kommer våra länsbor till nytta och glädje.

– Den lokala forskningen är viktig på flera sätt, givetvis för de resultat den leder fram till men också för att möjligheten till lokal forskning gör Landstinget Kronoberg till en attraktivare arbetsplats för duktiga personer med ambitioner inom cancerområdet, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Beskriv ditt forskningsprojekt i din ansökan och gör en ekonomisk beräkning, tala om var du jobbar och forskar och skicka med ditt CV. Senast den 30 september 2013 vill vi ha din ansökan till:

Styrelsen, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Box 443, 351 06 Växjö. Eller e-posta, adressen hittar du i menyraden till vänster under "Kontakt".

Stipendiet har tidigare tagits emot av Anna Sandgren, palliativ vård, Inger Edvardsson, hindra ungdomar att börja röka, Fredrik Liedberg, metod som säkrare ser om postatacancer spridit sig och delat mellan Martha Olsson och Lars Norberg, förfinad guldstiftsteknik vid prostatacancer respektive förbättrad lungcancerbehandling. Senast delade vi ut två stipendier till Sven-Erik Olofsson, bättre anpassad behandling vid testikelcancer, och till Henrik Kjölhede, skräddarsydd behandling av prostatacancer.
Här finns en utförligare beskrivning av Stipendiaterna.

Nu ser vi fram mot just din ansökan och hur den kan föra cancervården framåt här på vår hemmaplan.

Tillbaka till Arkiv 2013