"Håll mitt hjärta" med ny
stipendiat, musik och sång
i Domkyrkan söndag 28 okt kl 19

Vid en enkel cermoni i Växjö Domkyrka på söndag kväll, delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut årets stipendium på
100 000 kr.
-Det går till en person som är verksam i länet och som för cancerforskningen framåt till fromma för en stor grupp drabbade, säger Bengt Martinsson, ordförande i stiftelsen.


Tredje gången

Det är tredje gången som Cancerstiftelsen delar ut stipendiet.
- Vi vill stimulera forskning som leder till att färre drabbas av cancer, som leder till tidigare upptäckt eller som skapar möjlighet till effektivare behandling, förklarar Bengt.
-Enda kravet är att forskningen ska bedrivas i länet eller att forskaren har en koppling hit. Det ska alltså vara till nytta för oss i Kronobergs län, menar Bengt.
-Vår första stipendiat var Anna Sandgren i Ljungby som ägnar sig åt den palliativa vården, i livets slutskede. Den andra var Ingrid Edvardsson i Växjö som med sina rön hoppas förhindra ungdomar att börja röka.


Alla är välkomna

Utdelningen av årets stipendium sker alltså i Domkyrkan på söndag vid en Musikgudstjänst.
-Vi är så tacksamma att Linda, Ingmar, Yvonne och Leif ställer upp för oss på det här sättet, säger Bengt.
-Alla är välkomna och det är fri entré. Vi gör det här tillsammans med Svenska Kyrkan och det tas upp en kollekt till Cancerstiftelsen om du vill lämna ett bidrag, avslutar Bengt.

Tillbaka till Arkiv 2007