Dags för vårt andra
Stipendium/Forskningsanslag

Den viktigaste frågan för oss är att skapa bättre förutsättningar för cancervården i länet. Ett led i den strävan är det stipendium som vi delar ut för att främja forskning och utveckling inom cancerområdet.
Det här stipendiet, 2005 års, är på 100 000 kronor och det andra i historien. Det första gick till Anna från Ljungby, som förutom en intressant forskning, uppfyllde det andra ”kravet” som vi ställt upp – att vi prioriterar en lokal koppling till Kronobergs län.

Ansökan och utdelning

Du har till den 18 september på dig att lämna din ansökan. Skriv ner med en beskrivning av projektet och en tidsplan. Någon gång i slutet av oktober räknar vi med att presentera vår nya mottagare av pengarna.
Skicka din ansökan till:
Cancerstiftelsen i Kronobergs län,
Box 443,
351 06 Växjö.

Lycka till!

Tillbaka till Arkiv 2005