Peter Strang utbildar landstings- och omsorgspersonal
i den så viktiga vården och värdigheten i livets slutskede

Den 17 maj planeras för en omfattande utbildningsinsats som omfattar både vårdpersonal inom landstinget och kommunens omsorgspersonal. Drygt 200 personer får då mer kunskap om den palliativa fasen förmedlade av Peter Strang, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem. Peter är en av landets främste på området.

På den här dagen får personal från vård och omsorg som möter de här människorna i vardagen, en fördjupad insikt i olika frågor som är speciellt förknippade med den drabbades sista tid i livet.
Det handlar om den existentiella krisen, hur möter man och hanterar dödsångest hos patienten, familjen och personalen? Men det handlar också om smärtlindring, värdighet och livskvalitet.

– En av våra viktigaste uppgifter är att verka för att den personal som den cancerdrabbade kommer i kontakt med, är så välutbildad som möjligt. För människor som lever i den här speciella situationen är det givetvis extremt viktigt på flera plan. Det är därför vi tagit det här initiativet och gör detta möjligt, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Tillbaka till Arkiv 2011