Vi räknar med att utbilda 500 anställda inom
Kommun och landsting den 17 maj i Växjö

Under temat ”Även om livet tycks rinna oss ur händerna har vi rätt till en värdig sista tid” har vi bjudit in till en halvdagsutbildning tisdagen den 17 maj.  Vi vänder oss till alla inom länets kommuner och Landstinget Kronoberg som till vardags i jobbet möter svårt cancersjuka patienter
som kanske inte har så lång tid kvar att leva.

Peter och Anna delar med sig
Peter Strang och Anna Sandgren heter föreläsarna. Peter är professor, kommer från Karolinska Institutet och är lite av en ”guru” på området och har skrivit flera böcker i ämnet. Anna är vår första forskningsstipendiat  och numera filosofie doktor och Universitetslektor i Jönköping.

Några punkter ur innehållet; att tyda de oskrivna reglerna, vård utifrån önskan att göra gott, att våga möta de svåra känslorna, tidig och sen palliativ fas, kan man leva länge med spridd sjukdom, palliativ cytostatika – när gör den nytta när skadar den, skapa livskvalitet i döendefasen, att möta och hantera dödsångest hos patienten, familjen och personalen.

Du kan välja mellan att gå förmiddagen kl 8.30-12 eller eftermiddagen
13-16.30, programmet är detsamma. Vi håller till på IOGT/NTO vid Vattentorget i Växjö.

Så här anmäler du
Är du intresserad anmäler du dig till din närmaste chef. Senast måndagen den 9 maj vill vi veta hur många som kommer på förmiddagen respektive eftermiddagen från din avdelning/enhet. Meddela via e-post till: post@cancerstiftelen-kronoberg.se eller ring 0470-188 89. Hör gärna av dig om du har några frågor.

Det har tidigare gått ut en inbjudan via er interna information, i dagarna delar vi också ut en tryckt inbjudan. Intresset är rekordstort och anmälningarna strömmar in. Alvesta Kommun toppar med 120 anmälda.

Skulle vi hamna i en situation där vi inte kan ta emot alla som vill gå utbildningen, lovar vi att komma tillbaka med samma erbjudande till hösten.

Läs mer i vår tryckta inbjudan
Utbildningen är alltså kostnadsfri för deltagarna, Cancerstiftelsen i Kronobergs län bjuder på den här möjligheten för att vi tycker att detta är en väldigt viktig del av den lokala cancervården.

Tillbaka till Arkiv 2011