Överraskande tillskott

Bröstcancerföreningen Victoria och den nystartade prostatacancerföreningen ProLiv Kronoberg, har fått 20 000 kronor vardera till sin mycket viktiga verksamhet.
Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen och Victoria fungerar sedan många år som ett fantastiskt stöd för drabbade.
För männen är prostatacancern vanligast men det är först nu som en motsvarande förening bildas – ProLiv Kronoberg.
– De här föreningarna kompletterar Cancerstiftelsen i Kronobergs län på ett utmärkt sätt genom den nära stödkontakt de utgör för människor i svåra livssituationer. Genom aktiviteter sprider de information och kunskap och gör tillvaron trevligare och lättare att uthärda för många kvinnor och män, menar Kurt Johansson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län som överlämnade gåvorna.
Ett välkommet och överraskande tillskott för Victoria och ett nödvändigt startkapital för alldeles färska ProLiv Kronoberg.

Kontakta BCF Viktoria: 0470-448 40
Kontakta ProLiv Kronoberg: Bernt Gröön, ordf, 0470-170 47 eller e-post
leif.dellmo@telia.com (sekr)

Tillbaka till Arkiv 2005