Ett värdigt liv när det ofattbara händer – hur är det möjligt?

Kom till Växjö Domkyrka den 4 februari kl 18.00 då vi som vanligt uppmärksammar den internationella Världscancerdagen. Över hela vårt klot samlas människor den här dagen för att manifestera frågor som har med cancer att göra.

I Växjö gör vi det som traditionen bjuder med en stunds eftertanke, miniföreläsningar, sång och musik blandat med kloka tankar.

Vår första Forskningsstipendiat Anna Sandgren numera med den mäktiga titeln Verksamhetsledare Palliativt Centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet inleder med ”Leva värdigt när det ofattbara händer – hur är det möjligt”.

”Livs levande – om cancerrehabilitering”  berättat av Carina Modéus och Tina Nevin vid Cancerrehabteamet Region Kronoberg.

För sången och pianokompet står Karolina Bengtsson och Viking Olsson. Sist men inte minst nestorn, Domkyrkokaplan Leif Adolfsson som kommer att fängsla oss med eftertänksamma tankar och dikter.

Vi vågar redan i förhand utlova en stämningsfull afton i Domkyrkans ljusfyllda värme.
Du kan visa din uppskattning när det är dags för den frivilliga kollekten.

Varmt välkommen till Världscancerdagen.

Ett samarbete mellan:
Cancerstiftelsen i Kronobergs län, ILCO, ProLiv, BCF Viktoria, Blodsjukas förening, Barncancerföreningen, Växjö Domkyrkoförsamling och Sensus.

Tillbaka till Arkiv 2016