Vacker sång och kloka ord när Världscancerdagen
uppmärksammades i Växjö Domkyrka

Moa och Mathilda värmde upp den kylslagna kvällen med sin sång.

Det handlar givetvis om sorg och saknad men också om hopp och glädje inledde Brita Warnander Hult när hon hälsade de knappt 200 i publiken välkomna till manifestationen av Världscancerdagen. Brita riktade också ett speciellt tack till Cancerstiftelsen i Kronobergs län som möjliggör evenemanget via ekonomiskt bidrag.

Moa Olofsson och Mathilda Svensson fyllde sedan kyrkorummet med välklingande ”Somewhere over the rainbow”, vid pianot under kvällen Allan Rogers.

Leif Adolfsson hälsade också välkommen på Svenska Kyrkans vägnar och gladde sig åt att det var tredje året i rad som Världscancerdagen firades i Växjö Domkyrka och såg fram mot en fortsätting innan han presenterade Göran Carlstedt, den nye chefen för Onkologen vid Växjö lasarett.

Göran berättade om vad han och hans 90 medabetare jobbar med. Han betonade vikten av forskning, även lokalt och han beskrev hur den nationella cancerplanen växer fram. Landstinget Kronobergs 100 miljonerssatsning leder nu till ny robotkirurgi, säkrare diagnos med ny skiktröntgen PET/CT, en ny linjäraccelerator för effektivare strålbehandling och modernisering av de två gamla. Förutom Malmö/Lund är Växjö enda möjligheten till strålbehandling i södra Sverige.

Göran berättade också om att kartlägga och förbättra vårdprocessen, alltså patientens väg mellan olika enheter och specialister. En följd verkar bli en enda kontaktsjuksköterska för den sjuke, säkerligen efterlängtat och uppskattat. En ny avdelning för cancerrehabilitering kommer att se dagens ljus med kunnande som psykiatri, kurator, sjukgymnast med flera.

Moa, Mathilda och Alan underhöll sedan med Marie Fredrikssons ”Tro” och Kents ”Utan dina andetag”, stämningsfullt och gripande innan Leif Adolfsson tog över med tankar och dikter. Bland andra den här om hoppet av Inger Maryissa:

”Vemod tynger oftast ned vårt sinne.
Likt is som fryser fast i en fylld vattenkanna.
De tyngsta tiderna fastnar oftast i vårt minne.
Men hoppet om en gryning får oss att stanna.”

Lek läker förklarade barnläkaren Ann-Margreth Hotaling och barnsjuksköterskan Jenny Johnsson som berättade hur annorlunda det är att vårda cancersjuka barn och möta deras anhöriga. Lyhördhet, tålamod och fantasi är några av nyckelorden. Vi finns alltid där för barnen och deras nära. Lite ovanligt är nog att vi till och med har en Drive Through för snabb behandling i bilen.

Innan kvällen var över bjöds vi på ännu lite sång och musik. Efter avtackningen gavs det möjlighet att bidra med en slant och det inbringade 3 916 kronor.

Onkologchefen Göran Carlstedt hade flera positiva besked att ge.

”Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän…”, Leif gav oss att tänka på.

Ann-Margreth och Jenny berättade livfullt om vård och möten med cancersjuka barn.

Brita tackar de medverkande, Mathilda, Moa, Allan, Ann-Margreth, Jenny, Göran och en belåten
Leif.

Tillbaka till Arkiv 2012