3 juni 2022

Forsknings- Utvecklingsstipendium 2022

Nu tar vi emot ansökningar till vårt stipendium 2022

I år har vi höjt summan till 250 000 kronor. Stipendiet ska i enlighet med Cancerstiftelsen i Kronobergs läns stadgar främja forskning och utveckling inom cancerområdet som bedöms få stor betydelse för länets invånare.

Stipendiet kan sökas av enskild stipendiat eller av grupp som bedriver forskning. Sista ansökningsdag är den 26 september 2022.

För mer information, läs under "Stipendium" i menyraden.