7 januari 2022

Sök bidrag

Du kan söka bidrag om du har en idé som förebygger cancer, förbättrar vården eller på annat sätt är till nytta och glädje för cancersjuka i länet

Det finns alltid mer att göra även i en väl fungerande cancervård. Varje år bidrar vi i Cancerstiftelsen i Kronobergs län med pengar till saker som gör vården ännu bättre. Som t.ex nya moderna apparater för behandling, utbildning av personal eller något annat som vidareutvecklar cancervården i länet. Men också till saker som gör tillvaron lite lättare för cancersjuka som en bra miljö, sköna möbler, TV-apparater mm. Eller leksaker och en pysselbok till de barn som besöker en cancersjuk anhörig på lasarettet.

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Region Kronoberg eller i någon av länets kommuner. Du som ser var behoven finns och var pengarna gör mest nytta. Det kan handla om en liten sak eller en stor, alla förslag är lika välkomna.

Under våren 2022 behandlar vi ansökningar vid tre tillfällen:

9 februari, 23 mars, 17 maj

Alla datum för året, då vi behandlar inkomna bidragsansökningar, hittar du under "Sök bidrag" i menyraden. Där finns också information om hur man söker och vem som kan söka.