Sök vårt stipendium

Start / Stipendium / Sök vårt stipendium

Vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium på
250 000 kronor ska göra det möjligt

Sedan 2002 har vi bidragit med pengar till en rad forskningsprojekt genom anslag och vårt numera årliga stipendium.

Vi gör det för att främja forskning och utveckling som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i Konobergs län. En koppling till vårt län är ett plus men inget krav. Det viktiga är att resultatet kommer till nytta för konobergarna.

Datum för ansökan av  vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium 2024 kommer under våren.