Forsknings- och Utvecklingsstipendium 2024

24 maj, 2024
Nu tar vi emot ansökningar till vårt stipendium 2024

Stipendiet kan sökas av enskild stipendiat eller av grupp som bedriver forskning.

Stipendiet ska i enlighet med Cancerstiftelsen i Kronobergs läns stadgar främja forskning och utveckling inom cancerområdet som bedöms få stor betydelsen för länets invånare. 

Sista ansökningsdag är den 23 september 2024.

För mer information om stipendiet klicka här.