Bidra till livet

Vi omvandlar gåvor till bättre cancervård

Tack vare gåvor, insamlingar och testamenten kan vi utveckla och förbättra cancervården lokalt, här i vårt län. Det handlar om att upplysande förebygga sjukdom, förfina diagnostiken, effektivare behandling och utrustning, men också en bättre vårdmiljö, vidareutbildning av vårdpersonal och forskning. Oavsett vilken fom av cancer det handlar om. Vi är fristående och arbetar småskaligt på ideell bas, direkt utan omvägar. Hittills har vi tilllfört närmare 10 miljoner kronor.

Välkommen att bidra till livet du också!

Aktuellt

Sök bidrag från oss

Du som arbetar med cancervård i länet inom Region Kronoberg eller kommunernas hemsjukvård, kan söka bidrag till utveckling och förbättringar.

Det finns alltid något som kan bli bättre och i din vardag ser du mer än någon annan var behoven finns och var pengarna gör mest nytta. Saknar du något i jobbet, kanske nyare medicinsk utrustning, en givande vidareutbildning eller en trivselhöjare i patientmiljön?

Forsknings- och  Utvecklingsstipendium

Sedan 2002 har vi bidragit med pengar till en rad forskningsprojekt genom vårt numera årliga Forsknings- och Utvecklingsstipendium på en kvarts miljon kronor.
Vi gör det för att skapa bättre förutsättningar och driva cancervården framåt i Kronobergs län.

Från minnesgåvor till fruktkorgar

Gåvor insamlingar och testamenterade pengar utgör grunden för vår verksamhet. Ju mer vi får in desto mer kan vi på olika sätt bidra med, för att fler ska slippa få cancer och för att fler ska bli botade och överleva.
Men en sak har vi lärt oss – de små insatserna är lika viktiga som de stora. En fruktkorg är lika viktig som ett nytt endoskop.