Sök vårt stipendium

Sök vårt stipendium på 250 000 kronor

Nu kan du söka vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium 2024, sista ansökningsdag är den 23 september 2024.
Annonsering sker i bl.a Läkartidningen, Onkologi i Sverige, via Region Kronoberg och i våra sociala medier.
Mottagaren av stipendiet publiceras i mitten av oktober. Överlämnandet kommer att ske vid en ceremoni i Växjö
Domkyrka i början av november. Exakta datum återkommer vi till efterhand.

Ansökan Cancerstiftelsens Forsknings- och Utvecklingsstipendium.

Ansökningsblankett för stipendium. (Klicka för att öppna)
När du fyllt i uppgifterna skriver du ut din ansökan och signerar den.
Observera att alla handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett. Vilka handlingar som ska
bifogas står på ansökningsblanketten.
Du kan sedan skicka ansökan, plus bilagor, till oss på två sätt:
Skanna dokumenten, spara dem som en pdf-fil och skicka via e-post till post@cancerstiftelsen-kronoberg.se
Eller skriv ut, lägg i ett kuvert och posta till:
Cancerstiftelsen i Kronobergs län
Box 443
351 06 Växjö