Forsknings- och Utvecklingsstipendium

Vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium på 250 000 kronor ska göra det möjligt. 

Stiftelsens stipendium är en viktig del i vårt arbete med att utveckla cancervården här i närheten.

Stiftelsens stipendium är en viktig del i vårt arbete med att utveckla cancervården här i närheten. Vi drivs av tanken att även den lokala forskningen spelar en stor och betydande roll. För resultaten givetvis, men också för att göra regionen till en intessantare arbetsplats. 
Vi brukar säga att en koppling till vårt län är ett plus men inget krav. Det väsentliga är att framstegen blir till nytta och glädje för kronobergarna.