Om stiftelsen

10-öringarna som växte och bidrog till livet

Cancerstiftelsen i Kronobergs län är en liten fristående organisation som på ideell bas verkar för att utveckla och förbättra cancervården i länet.
Gåvor och insamlade medel går till forskning med lokal koppling, moderna och effektivare utrustning, vidareutbildning av vårdpersonal, förebyggande insatser och rogivande vårdmiljöer.
Allt från avancerade apparater till sorgeböcker för barn.
Hittils har vi tillfört närmare 10 miljoner kronor.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län står under tillsyn av Länsstyrelsen och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor.