Om vårt stipendium

Cancerstiftelsen i Kronobergs läns Forsknings- och Utvecklingsstipendium

Detta stipendium skall i enlighet med Cancerstiftelsen i Kronobergs läns stadgar befrämja forskning och utveckling inom cancerområdet som bedöms kan få stor betydelse för länets invånare. Om stipendiet rör utvecklingsarbete skall verksamheter inom Kronoberg* prioriteras.

  • Stipendiet utlyses årligen av Cancerstiftelsens styrelse och kan sökas av såväl enskild stipendiat som av grupp som bedriver forskning. Det kan även sökas av enskild stipendiat eller grupp/enhet som bedriver utvecklingsarbete i Kronoberg*. Dock kan stipendiet fonderas om de inkomna ansökningarna inte bedöms uppfylla styrelsens krav på kvalitet i forsknings- respektive utvecklingsarbetet eller på hur stipendiet avses att användas.
  • Stipendiets storlek beslutas varje år av styrelsen med hänsyn taget till resultatet av stiftelsens avkastning.
  • Stipendiet skall ansökas skriftligt med uppgift om forsknings- eller utvecklingsprojekt, ekonomisk kalkyl, curriculum vitae och meritförteckning. Ansökan sker på blankett som återfinns på Cancerstiftelsen i Kronobergs läns hemsida.
  • Stipendiet kan helt eller delvis användas till utrustning, personal, forsknings-/studieresa av avgörande betydelse för projektet eller för tryckning av vetenskapligt arbete eller annan publikation.
  • Stipendiat skall efter stipendiets förbrukande lämna redovisning till Cancerstiftelsen i Kronobergs läns styrelse för hur pengarna har använts. Detta kan ske genom en skriftlig rapport eller muntligt föredrag vid någon av Cancerstiftelsens utbildningar eller andra evenemang. Vid publicering av forskningsresultat skall anges att forskningen har understötts av Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
  • Stipendiat förväntas också medverka i mediala sammanhang i samband med överlämnandet/presentationen, och vid andra lämpliga tillfällen efter överenskommelse.


Ovanstående regler har fastställts av Cancerstiftelsen i Kronobergs län vid dess årsmöte den 20 mars 2019.
*med Kronoberg avses verksamheter inom Regionförbundet Kronoberg dvs Region Kronoberg samt Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner.