Detta gör vi

Det är något på gång i stort sett varje dag

Att hedra med en minnesgåva i samband med begravning är vanligt och den förmedlingen är en del av vår vardag. Vårt vackra Minnesbrev är uppskattat.

I vår ambition att vara aktiva och synliga möter du oss ofta i samband med publika arrangemang. Det kan vara insamlingar vid Östers, Växjö Lakers eller Tingsryd AIF:s matcher. ”Cancergolf” eller kanske ”Spring för livet” vid Kvarnavallafesten i Virestad.

Flera kyrkor har välkomnat oss för konserter där överskottet gått till vår stiftelse. Genom åren har utomstående som ”BCG-gruppen” i Ryd och Luciagänget i Växjö samlat in sexsiffriga belopp. Plus en rad privata initiativ.
Vi är givetvis öppna för ännu fler samarbeten som kan gynna vårt arbete.

En stor del av våra insamlade medel används till att vidareutbilda vårdpersonalen inom Region Kronoberg och kommunernas hemsjukvård. Det mest omfattande exemplet är när vi samlade 1000 personer inom det palliativa området för att höja kunskapsnivån med landets experter.

Vi bidrar också till deltagande i seminarier och konferenser såväl nationellt som internationellt för att kunna ta till vara de senaste rönen.

På utrustningssidan har vi på senare tid helt eller delvis bekostat en EKG-funktion som gör det lättare att sätta in infarten till blodet (sk PICCline), ännu ett endoskop för undersökning av gallgångar och två bärbara ultraljudsapparater för att lättare se eventuella vätskeansamlingar i buk och lungor eller för att sätta kateter till urinblåsan.

En behaglig och rogivande vårdmiljö ger en behagligare upplevelse. På senare tid har Hudklinikens mottagning  blivit lite ”grönare” med vår hjälp och avdelning 8 på Gyn/Kvinnokliniken har fått 6 nya TV-apparater och 5 radioapparater med hörlurar.

Senaste forskningen visar att 30-35 procent av cancerfallen, skulle kunna undvikas med små förändringar i livsstilen. För att belysa detta har vi ordnat seminarier med föreläsande experter för utvalda grupper tillsammans med Region Kronoberg och Folkhälsoberedningen.

Minska risken för cancer 

På samma tema har vi gjort ett stort publikt event i Växjö Konserthus för allmänheten med Årets kock 2019 Martin Moses och TV-kändisarna Anna Ottosson och Leila Söderholm. Upplysning om sundare levnadsvanor är något vi kommer att lägga mer kraft på.

Ofta räcker det med små enkla medel

Men, det är inte alltid det är de stora och de omfattande insatserna som är mest avgörande. Ofta räcker det med små enkla medel för att sprida lite ljus i en jobbig tillvaro. Som när vi åker runt med fruktkorgar till avdelningar och boenden där cancersjuka måste tillbringa julhelgen. Eller när vi överlämnar en sorgebok för barn som behöver bearbeta sina känslor. Eller kanske när vi bidrar till att göra ett clownbesök på lasarettet möjligt.

Vår kamp för ett hospice eller åtminstone palliativa vårdplatser fortsätter. De tillskapade platserna på Evelid är borta och ansvariga anger som skäl resursbrist och brist på specialistsjuksköterskor.
Det är anmärkningsvärt att just vårt län inte kan erbjuda en värdigare vård i det skedet, när andra regioner gör det.