Vår historia

Cancerstiftelsen i Kronobergs län

Cancerstiftelsen i Kronobergs län bildades den 5 november 1992 på initiativ av Ulla-Britt Hansson från Växjö. Ulla-Britt utformade stadgar och målsättning.

Hon hade själv drabbats av cancer och hennes djupa engagemang, kunskap och erfarenheter ligger till grund för stiftelsens verksamhet och ändamål. Vid den här tiden skulle 10-öringarna avskaffas och som kontorschef på Sparbanken gick Ulla-Britt till bankdirektören och föreslog att banken skulle skänka dessa som en grundplåt till stiftelsen, och så blev det.

Tack vare Ulla-Britt och alla generösa bidragsgivare, kan vi idag förmedla närmare en miljon kronor varje år för att skapa större resurser som leder till en bättre vård för cancersjuka människor i vårt län.