Sök bidrag

Så här söker du bidrag

Du kan söka bidrag om du har en idé som förebygger cancer, förbättrar vården eller på annat sätt är till nytta och glädje för cancersjuka i länet

Det finns alltid mer att göra även i en väl fungerande cancervård. Varje år bidrar vi i Cancerstiftelsen i Kronobergs län med pengar till saker som gör vården ännu bättre. Som t.ex nya moderna apparater för behandling, utbildning av personal eller något annat som vidareutvecklar cancervården i länet. Men också till saker som gör tillvaron lite lättare för cancersjuka som en bra miljö, sköna möbler, TV-apparater mm. Eller leksaker och en pysselbok till de barn som besöker en cancersjuk anhörig på lasarettet.

Vem kan söka?

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Region Kronoberg eller i någon av länets kommuner, spelar ingen roll på vilken nivå du arbetar. Du som ser var behoven finns och var pengarna gör mest nytta. Det kan handla om en liten sak eller en stor, alla förslag är lika välkomna.

Under 2024 behandlar vi ansökningar vid sex tillfällen:

20 februari, 18 mars, 13 maj,
26 augusti, 7 oktober, 5 december

Hur söker jag?

Beskriv i din ansökan på vilket sätt ditt förslag kan förebygga eller förbättra för cancersjuka. Berätta vad det kostar att genomföra och ge oss en tidsplan. Glöm inte att förankra med din chef och andra berörda.

Om det behövs så har vi möjlighet att behandla din ansökan mellan våra möten. Skriv i så fall att du önskar det, i din ansökan.

Skicka ansökan till:
Cancerstiftelsen i Kronobergs län
Box 443
351 06 Växjö
Eller e-posta till post@cancerstiftelsen-kronoberg.se