30-års jubileum!

3 november, 2022

Ulla-Britt startade stiftelsen med hjälp av tioöringar

För 30 år sedan, den 5 november 1992, bildades Cancerstiftelsen i Kronobergs län på initativ av
Ulla-Britt Hansson. Hon var själv drabbad av cancer och hennes erfarenheter och engagemang ligger till grund för stiftelsens verksamhet.

Ulla-Britt var då kontorschef på Sparbanken och när 10-öringarna skulle avskaffas så hon gick till bankdirektören Bernt Gröön och föreslog att banken skulle skänka dessa som en grundplåt till stiftelsen och så blev det.

Än idag präglas stiftelsens arbete av Ulla-Britts tankar och idéer uttryckta i våra stadgar och av hennes pärm med anteckningar från den här tiden. Och vi som har fått förtroendet att utveckla verksamheten, ställer oss ofta frågan – hur hade Ulla-Britt gjort?

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att förbättra cancervården i länet på det sätt som Ulla-Britt önskade.