Alkohol och bröstcancer

5 oktober, 2023
Alla har rätt att veta att alkohol ökar risken för bröstcancer

I samband med internationella bröstcancermånaden, som inträffar i oktober, släpps en ny Novus-undersökning som visar att 85 procent av svenskarna inte vet att alkohol ökar risken för bröstcancer. Därför har man tagit ett initaiativ för att öka kunskapen om kopplingen mellan alkohol och cancer.

Enligt Ellen Brynskog, representant för Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC) är forskningen tydlig. Även låg alkoholkonsumtion ökar risken och eftersom bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor både i Sverige och globalt, är det viktigt att nå ut med information och kunskap.

Hur kan alkohol orsaka bröstcancer?
  • Alkohol kan höja nivåerna av till exempel hormonerna östrogen och insulin i kroppen. Hormoner kan till exempel reglera tillväxt och delning av celler. Flera sorters bröstcancer är beroende av bland annat östrogen för att växa.
  • Alkohol bryts ner till acetaldehyd som orsakar mutationer som skadar cellernas DNA på ett sätt som kan öka risken för cancer.
  • Alkohol kan orsaka oxidativ stress vilket även påverkar DNA:s funktion och cellernas reparation.
  • Alkohol påverkar cellernas skydd så att andra ämnen som framkallar cancer lättare kan tränga in i cellerna.

Riksökningen vid alkoholkonsumtion är individuell men risken ökar för alla och ju högre konsumtion desto större risk och tvärtom. 

Att leva hälsosamt är ingen garanti för att undvika cancer, men med information om vad som ökar risken kan vi göra våra val utifrån det.