En sjukt viktig pysselbok

15 mars, 2021

Pysselbok till barnen på lasaretten i Växjö och Ljungby

Vi skänker pysselboken ”Sjukt viktigt” till avdelningar och mottagningar på lasaretten i Växjö och Ljungby och till Lekterapin i Växjö.
Den ska delas ut till cancersjuka barn och till de barn som har någon anhörig som är cancersjuk.

Boken är avsedd att vara ett stöd för de barn som befinner sig i en svår situation och är en pedagogisk pysselbok med olika tema som hjälper barnet att bearbeta sina känslor.
Den är ett redskap vid sjukdom, för vuxna anhöriga och sjukvårdspersonal, att på ett lekfullt sätt samtala med barnet kring en svår situation.