Inget evenemang i år på Världscancerdagen

27 januari, 2021

Våga söka vård!

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Den brukar vi uppmärksamma med föreläsningar, sång och musik i Växjö domkyrka. Men nu är det ju inte som vanligt på grund av pandemin och därför kommer vi inte att bjuda in till något evenemang i år.

Men vi vill ändå uppmärksamma den här dagen då syftet är att öka kunskapen om olika cancerfrågor. I år är det nationella temat vikten av tidig upptäckt och att våga söka vård.

I Sverige har antalet personer som sökt vård för symtom på cancer minskat under pandemin.
Både operationer och annan behandling av cancerpatienter har genomförts som vanligt och eftersom färre sökt vård har de som sökt fått snabbare behandling.
Problemet under pandemin har snarare varit att för få har sökt vård för symtom och att antalet personer som uppsökt screening har minskat jämfört med tidigare.

Men även om vi nu har en pandemi är det viktigt att du kontaktar vården om du har symtom eftersom tidig upptäckt innebär större chans till överlevnad och behandlingen troligtvis blir mer effektiv och kortare.