Lions Club Tingsryd skänker stor gåva

2 april, 2019
”Vi vill inte att begränsade ekonomiska resurser lägger hinder i vägen…”

Vid sitt senaste klubbmöte fattade Lions Club Tingsryd beslutet att stödja den lokala cancervården genom att ge en gåva till Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

’”Cancer kommer nära de flesta av oss, i första hand naturligtvis alla direkt drabbade av sjukdomen, men också alla närstående. Alla åtgärder som kan vidtas för att förbättra vården av cancersjuka bör också genomföras och vi vill inte att begränsade ekonomiska resurser lägger hinder i vägen.
Cancerstiftelsen i Konobergs län verkar i i vårt län för att drabbade skall få en god vård både på sjukhus och i hemmet genoma att agera där de allmänna resurserna inte räcker till.
Lions Club Tingsryd vill genom gåvan till Cancerstiftelsen i Kronobergs län stödja deras viktiga arbete,” säger man i klubben om beslutet att skänka gåvan.

President Rune Karlsson och Kenneth Johansson från Lions Club Tingsryd överlämnade en symbolisk check på 40 000 kronor till vår ordförande Bengt Martinsson.