Martha ny i styrelsen när Göran lämnar

22 maj, 2023

Göran tackade för sig

Efter 11 år i styrelsen för Cancerstiftelsen i Kronobergs Län, varav 10 år som vice ordförande, har Göran Carlstedt valt att lämna.

– Jag är ju pensionär numera och vistas allt mer sällan i Kronoberg, även om jag fortsätter att jobba i väldigt begränsad omfattning, säger Göran

Göran Carlstedt är en av personerna som betytt mycket för uppbyggandet av den onkologiska verksamheten inom Region Kronoberg. Erfarenheter som betytt mycket även för vår stiftelse.

– Vi har haft stor nytta av dina kunskaper och dina erfarenheter som du bidragit med i styrelsens arbete, inte minst när det gäller hanteringen av vår bidragsverksamhet och vårt forskningsstipendium. Du har dessutom som person spridit en god stämning bland oss, hyllade ordförande Bengt Martinsson i samband med styrelsens avtackning vid årsmötet den 20 mars.

– Jag kan se tillbaka på en snabb utveckling de här 11 åren när det gäller den lokala cancervården och det har varit intressant, givande och roligt att göra det från Cancerstiftelsens perspektiv. Nu väntar naturupplevelser i svampskogen och ett litet barnbarn på min uppmärksamhet, berättade Göran när han tackade för den överlämnade gåvan.

Martha tar över stolen

På jobbet är Martha Olsson överläkare på onkologen på Centrallasarettet i Växjö med inriktning på behandling av prostatacancer, njurcancer och cancer i urinvägarna. Hon arbetar även med strålbehandling.

Martha beskriver sig som kreativ och för det mesta gladlynt. Hon har behov av återhämtning efter jobbet och på fritiden tycker hon om stillsamma aktiviteter som att ta långa promenader, spela gitarr och måla akvarell.
– En sak jag skulle vilja bli bättre på är definitivt matlagning, berättar hon.

– Jag har en väldigt positiv bild av Cancerstiftelsen i allt från bidragen till utbildning och utrustning, till forskningsstipendiet som jag själv fick för några år sedan, berättar Martha. Det ekonomiska stödet är viktigt för oss i den dagliga verksamheten.

– Det kändes naturligt att tacka ja till en plats i den här styrelsen eftersom jag känner mycket för att kunna göra skillnad på det lokala planet. I min roll som medicinskt ledningsansvarig får jag en överblick över hur vi ligger till i olika avseenden jämfört med landet i övrigt och den kännedomen tror jag kan vara ett bra underlag för styrelsen, menar Martha.

När vi ber henne lista tre saker som kommer att få stor betydelse framöver när det gäller framgångsrik behandling av cancer blir det:
1: Att stärka kroppens egna immunförsvar för att attackera cancerceller, där händer det mycket.
2: Precisionsmedicin, genom grundliga och tätare tumöranalyser bli effektivare i åtgärderna.
3: Utveckling av strålbehandlingen, att stråla med högre doser, bättre precision och även kortare behandlingstider.

– Vi hälsar Martha varmt välkommen till vår styrelse, hälsar Bengt Martinsson, ordförande.