Palliativa vårdplatser behövs visar ny utredning

29 november, 2018
Stor satsning på den palliativa vården ett krav enligt Region Kronobergs utredning

Bakgrunden är det faktum att allt fler insjuknar i livshotande sjukdomar och allt fler lever längre. För patienten och de närstående blir resultatet av den palliativa vården bättre om den sätts in tidigare än idag. Sammantaget behövs en rejäl satsning för att klara den här mycket speciella och svåra vården framöver.
– Det är glädjande att det nu, än en gång, konstateras att den här vården behöver mer resurser. Jag vill påminna om att redan 2009 togs beslut om att senast 2015 skulle palliativa vårdplatser vara inrättade men ingenting hände. Nu är det verkligen hög tid att agera. Politiker och verksamheten måste se till att ord blir handling, menar Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
Utredningen föreslår en rad åtgärder

 1. Palliativt team med patientansvar.
  Det nuvarande palliativa rådgivningsteamet fortsätter som förut med vård under kontorstid för patienter utanför sjukhusen i samarbete med kommunens personal. Uppdraget föreslås nu breddas med samtliga diagnoser och tidigare stöd i vårdförloppet. För detta måste mer resurser tillföras.

 2. Palliativt konsultteam för vårdgivare.
  En resurseffektiv insats som ger tillgång till specialistkompetens för många. Ett mobilt team som består av läkare, sjuksköterska och kurator som under kontorstid gör planerade konsultronder på sjukhusavdelningar och särskilda boenden. Kan också begäras via remiss.
 3. Palliativ specialistkompetens dygnet runt.
  Läkare med palliativ specialistkompetens ska finnas tillgänglig via telefon dygnet runt hela veckan genom beredskapslinje. Ett stöd för hemsjukvården och patienter som palliativ rådgivningsteamet har ansvar för, men även rådgivning för andra vårdgivare.
 4. Specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar av Hospice-karaktär.
  För patienter som behöver specialiserad palliativ vård dygnet runt och som inkluderar även närståendes behov. 10-15 platser fördelade mellan Ljungby och Växjö. Med varm atmosfär, lugn och ro, hög bemanning och möjlighet att vara både inom- och utomhus. Barnens behov ska särskilt beaktas.
 5. Mötesplats utanför sjukhus eventuellt inkluderande hospice.
  På sikt finns en vision om ett hospice utanför sjukhuset för patienter och närstående där samhället kan bidra. En förebild kan vara Maggies Centre i Storbritannien där cancerberörda och närstående är välkomna. En gemenskap med andra samma situation i en avslappnad miljö med möjlighet till aktiviteter och umgänge. Behandling, information och stöd, gym och kultur men även folkbildning. En arena för hela samhället, inklusive näringsliv och idéburen sektor att delta och bidra med resurser. Beläget i en lugn och harmonisk miljö med möjlighet till utevistelse.

– Det här låter väldigt bra även om vi tycker att punkt 5 borde vara mer än en vision, ett hospice behövs verkligen och det borde vara en del i planen redan nu med tanke på vårdbehovet som ökar kraftigt. Det jag saknar är också tidsplanen, säger Bengt Martinsson.
– Sen noterar jag att punkterna 1 t.o.m 4 fanns med i den tidigare beslutade cancerplanen som skulle vara genomförd senast 2015. Fortfarande har alltså inget hänt. På vår debattkväll inför valet i september var politikerna överens om att detta måste genomföras. Vi hoppas de nu står vid sitt ord och omedelbart tillför de ekonomiska resurser som verksamheten kräver för att detta ska bli verklighet så fort som möjligt, avslutar Bengt.
Utredningen har gjorts på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnen i Region Kronoberg.