Stipendiat 2005

18 juni, 2005
100 000 kronor för forskning kring barns och ungdomars tobaksbruk

Folkhälsosekreteraren får vårt stipendium på 100 000 kronor
för forskning kring barns och ungdomars tobaksbruk.
Det var när Ingrid Edvardsson arbetade som distriktssköterska som hon blev intresserad av hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Rökning är en stor riskfaktor för ohälsa och sjukdom som går att förebygga till 100 procent och sedan 90-talet har Ingrid arbetat för detta främst med barn och ungdomar i skolorna i Kronobergs län.
– Jag har knappt fattat det ännu men det känns fantastiskt att nu få resurser att kartlägga vanor, se vilka faktorer som påverkar i de här åldrarna och vilka effekter informationen har som är tänkt att förhindra användningen av tobak, säger en något omtumlad Ingrid efter beskedet.

Ska hitta en förebyggande modell som fungerar

Ingrid tar alltså nu steget från jobbet som folkhälsosekreterare vid Landstinget Kronoberg till forskarutbildningen vid medicinska fakulteten på universitetet i Lund. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad cancersjukdomar och en för tidig död. Skadeverkningarna innebär inte bara ett stort onödigt mänskligt lidande utan medför också enorma kostnader för samhället.
– Tanken är att hitta en effektiv modell för det förebyggande arbetet mot användning av snus och tobak. En modell som kan leda till minskad sjuklighet i cancer och en ökad hälsa för barn och ungdomar i vårt län, menar Ingrid från Växjö.

Rökarna börjar oftast i tidiga tonåren

Det finns en rad faktorer som påverkar tobaksvanornas utveckling. När debuten sker, skillnader mellan pojkar och flickor, samband med snus eller alkohol, rökvanor i familjen och bland kompisar, sociala mönster och hur ungdomar upplever sin hälsa.
– Genom att öka kunskaperna i alla de här frågorna, skapar vi en bättre grund för att förebygga på rätt sätt. Det finns kanske saker vi kan göra annorlunda för att lyckas bättre.

Ingrid redan en bit på väg

Sedan sju år tillbaka har Ingrid följt en årskurs elever för att undersöka när tobaksdebuten sker. Hon har också medverkat till att elever i sexan fått besök av en inspiratör från A Non Smoking Generation och sedan utvärderat vilken betydelse det haft.
– Nu ska jag titta på vilken roll ett bra föräldramaterial kan spela och hur lärarna i skolan kan arbeta förebyggande hela tiden under läsåret, inte bara vid enstaka ”kampanjer”, ett slags flerkomponentsprogram som vi vet fungerar i praktiken.

Cancerstiftelsens ordförande glad

– Jag ska inte sticka under stol med att förebyggande åtgärder mot cancer, ligger mig väldigt varmt om hjärtat, säger Kurt Johansson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
– Det säger sig självt att det säkraste sättet att slippa cancer, är att leva på ett sätt som minimerar risken för att drabbas. Mat och rökning är två viktiga forskningsområden. Det känns därför glädjande att få ge 2005 års stipendium till Ingrid Edvardsson. Resultatet av hennes forskning leder ju förhoppningsvis till att ett färre antal människor i vårt län kommer att drabbas.